Lędziny

Wyślij znajomemu

Podaj wynik równania:

 
Cena
2 499 000 PLN
Powierzchnia
12 011 m2

Przedmiotem sprzedaży są działki niezabudowane nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, województwo opolskie, powiat opolski, gmina Chrząstowice jednostka ewidencyjna 160901_2, Lędziny, obręb ewidencyjny 0087, Lędziny, arkusz mapy 2 przy ul. Poziomkowej, oznaczonych jako działki o  numerze 267 o powierzchni 0,5710 ha oraz o numerze 264 o powierzchni 0,6301 ha. Łączna powierzchnia 1,2011 ha.
 
 Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w obrębie geodezyjnym , arkusz mapy 2. W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości znajduje się ukształtowana i kształtująca się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka jest niezabudowana i nieogrodzona, o kształcie zbliżonym do trapezu, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ulicy Poziomkowej o nawierzchni szutrowej  oraz dostęp do istniejącego uzbrojenia ogólnodostępnego (sieć energetyczna, gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna). Warunki dojazdu są dobre. Teren nieznacznie nachylony.
 
 
Przedmiotowa nieruchomość  jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.
 028. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lędziny
Uchwała LIV.419.2023 z dnia 2023-06-21
Publikacja: Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dn. 27.06.2023 r., poz. 2035 Data wejścia w życie: 2023-07-12
 
Realizacja inwestycji - na przedmiotowej nieruchomości - zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbol, 2MN ustala się:
1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym;
2) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
 2MN: - intensywność zabudowy minimalna/maksymalna – 0,1/0,4, - maksymalny % powierzchni  zabudowanej – 20, - minimalny % powierzchni biologicznie czynnej – 60;
3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
  - 1000 m2  – na 1 budynek mieszkalny w układzie wolnostojącym,
  - 700 m2 – na 1 budynek mieszkalny w układzie bliźniaczym;
4) zasady kształtowania zabudowy:
a) budynki mieszkalne:
- wysokość budynku – do 9 m,
- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej – od 3,0 m do 4,5 m,
- szerokość elewacji frontowej – od 10 m w przypadku elewacji kalenicowych i 8 m w przypadku elewacji szczytowych, do  20 m na terenach 2MN,
- dachy wysokie, dwuspadowe i wielospadowe, o symetrycznym układzie głównych połaci dachowych,
b) budynki garażowe, gospodarcze i gospodarczo-garażowe: - wysokość budynku – do 6 m, - wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej – do 3 m, - dachy wysokie lub płaskie,
c) wysokość pozostałej zabudowy do 3 m;
5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:  minimalna szerokość frontu działek: - zabudowa wolnostojąca – 20 m, - zabudowa bliźniacza – 15 m,
 

  • Ogrodzenie: Brak
  • Wysokość zabudowy: 9
  • Procent możliwej zabudowy: 40
  • Plan miejscowy: Plan zagospodarowania przestrzennego
  • Przeznaczenie działki w planie lub studium: Tereny zabudowy mieszkaniowej
  • Możliwość podziału: Tak
  • Dostępne w okolicy: Centrum handlowe, Las, Bazarek, Przedszkole, Kościół, Kort tenisowy, Zabudowa niska, Rzeka, Szkoła, Restauracja
  • Droga dojazdowa: Utwardzona
  • Komunikacja: Autobus

Mapa

Patrycja Ciura

Formularz Kontaktowy

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Asari dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest PHU Ciurex Patrycja Ciura z siedzibą przy Jagiełły, 17 c, 45-920 Opole (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@pckn.pl… czytaj więcej