Oleśnica

Wyślij znajomemu

Podaj wynik równania:

 
Cena
3 990 000 PLN
Powierzchnia
709,49 m2
Liczba pokoi
23

Mamy przyjemność zaprezentowania Państwu na sprzedaż  budynek biurowo- handlowy.
 Jest to idealna okazja również pod względem inwestycyjnym, istnieje wiele możliwości zaadoptowania tego obiektu.
 
Nieruchomość zlokalizowana jest w bardzo bliskim centrum rynku oleśnickiego . Przy drodze dwukierunkowej o nawierzchni asfaltowej i rondzie J.P II
W bezpośrednim sąsiedztwie szkół, sklepów , przychodni i całej infrastruktury miasta.
 
Charakterystyka ogólna: Hala Wileńska jest obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Na każdej z kondygnacji znajdują się podzielone pomieszczenia pod działalność handlową lub usługową  z dostęp do sanitariatów.
Średnia powierzchnia lokalu w budynku wynosi 20,32m2, min – 9,79m2, a max. – 67,25m2.
Dostęp do pomieszczeń zapewniają estetycznie wykończone przestronne hole. Na każdej kondygnacji mieszczą się pomieszczenia sanitarne.
Obiekt posiada 12 miejsc parkingowych przed budynkiem.
 
 
 
Parter :
11 lokali handlowych o powierzchni od 9,79m2 do 27,77m2 oraz 3 pomieszczenia sanitarno-higieniczne.
 
Piętro:
 12 lokali usługowo–biurowych o powierzchni od 12,35m2 do 67,25m2.
 
Dane ogólne:
Powierzchnia zabudowy: ▪ 446,00 m2;
Powierzchnia użytkowa: ▪ 709,49 m2; (nie uwzględnia powierzchni: osłony śmietnikowej);
Kubatura: ▪ 2 113,00 m3
Rok budowy: ▪ 1987;
Rok przebudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania: ▪ 2010
 
Konstrukcja i wykończenie:
Fundamenty: ▪ żelbetowe;
Ściany nośne: ▪ murowane z elementów drobnowymiarowych: cegły, gazobetonu i bloczków Silka, gr.
25 cm do 40 cm;
Ściany działowe: ▪ murowane z drobnowymiarowych elementów ceramicznych i gazobetonu gr. 25
cm;
Stropy: ▪ na belkach stalowych typu WPS;
Nadproża: ▪ stalowe i prefabrykowane żelbetowe;
Konstrukcja dachu: ▪ dach pulpitowy w konstrukcji drewniano – stalowej, zabezpieczony od spodu
sufitem podwieszanym wykonanym z płyt gipsowo-kartonowych;
Pokrycie dachu: ▪ 2 x papa termozgrzewalna na płycie OSB;
Obróbki blacharskie: ▪ z blachy ocynkowanej,
Rynny i rury spustowe: ▪ z blachy ocynkowanej;
Ścianki działowe: ▪ z elementów ceramicznych drobnowymiarowych;
Elewacja: ▪ tynk cienkowarstwowy na siatce metalowej;
Tynki wewnętrzne: ▪ cem. – wapienne;
Stolarka okienna: ▪ w elewacji frontowej oraz tylnej pierwszego piętra - okna PCV, w elewacji przyziemia oraz w
elewacji wschodniej – otwory okienne murowane z pustaków szklanych, świetliki dachowe;
Stolarka drzwiowa:
▪ drzwi zewnętrzne – na profilach aluminiowych wypełnione szkłem zespolonym rozsuwane
automatycznie i jednoskrzydłowe
▪ drzwi wewnętrzne pomiędzy wiatrołapem, a klatką schodową – na profilach PCV wypełnione szkłem
zespolonym;
▪ do lokali handlowych rolety antywłamaniowe z napędem elektrycznym;
▪ do lokali usługowych i biurowych - drzwi płycinowe;
▪ do pomieszczenia kotłowni – drzwi ognioodporne;
Posadzki:
▪ posadzki w poziomie przyziemia, korytarzy pierwszego piętra – płytki granitowe;
▪ lokale usługowe i biurowe – posadzki obiektowe;
▪ pomieszczenia socjalno-sanitarne – płytki ceramiczne;
Schody wewnętrzne:
▪ betonowe, obłożone płytkami granitowymi;
Wykończenie ścian:
▪ ciągi komunikacyjne, tynki dekoracyjne, ściany obłożone płytkami granitowymi, pasy dekoracyjne z
płytek granitowych;
▪ lokale handlowe, usługowe, biurowe – ściany malowane farbami emulsyjnymi;
▪ pomieszczenia sanitarne – płytki ceramiczne do wysokości 2,0 m;
Izolacje:
▪ termiczna dachu – wełna mineralna gr. 20 cm;
▪ termiczne ścian – styropian gr. 12 cm.
▪ przeciwwilgociowe fundamentów – geomembrana.
Instalacje:
▪ wodociągowa z sieci miejskiej, ciepłej wody z elektrycznych podgrzewaczy wody ;
▪ sanitarna z odprowadzeniem do sieci miejskiej,
▪ c.o. z własnej kotłowni zasilanej gazem. W poziomie przyziemia instalacja podłogowa, w poziomie
pierwszego piętra grzejniki płytowe;
▪ hydrantowa;
▪ wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej;
▪ elektryczna, oświetleniowa, oświetlenia awaryjnego;
▪ dymowe.
 
 
Atuty:
-możliwość adaptacji pod wiele zastosowań np. mikro apartamenty
-świetna lokalizacja zapewniająca dostęp do pełnej infrastruktury miastaWe are pleased to present an office and commercial building for sale.
This is also an ideal opportunity in terms of investment, there are many possibilities of adapting this facility.

The property is located very close to the center of the Oleśnica market square. On a two-way road with an asphalt surface and the JP II roundabout
In the immediate vicinity of schools, shops, clinics and the entire city infrastructure.

General characteristics: Hala Wileńska is a two-story building without a basement. On each floor there are divided rooms for commercial or service activities with access to sanitary facilities.
The average area of the premises in the building is 20.32 m2, min - 9.79 m2, and max. – 67.25 m2.
Access to the rooms is provided by aesthetically finished spacious halls. There are sanitary rooms on each floor.
The facility has 12 parking spaces in front of the building.


 
Ground floor :
11 commercial premises with areas ranging from 9.79 m2 to 27.77 m2 and 3 sanitary and hygiene rooms.

Floor:
12 service and office premises with areas ranging from 12.35 m2 to 67.25 m2.

General information:
Building area: ▪ 446.00 m2;
Usable area: ▪ 709.49 m2; (does not include the area: garbage cover);
Volume: ▪ 2,113.00 m3
Year of construction: ▪ 1987;
Year of reconstruction, superstructure and change of use: ▪ 2010

Construction and finishing :
Foundations: ▪ reinforced concrete;
Load-bearing walls: ▪ made of small-sized elements: bricks, aerated concrete and Silka blocks, thickness.
25 cm to 40 cm;
Partition walls: ▪ made of small-sized ceramic elements and aerated concrete. 25
cm;
Ceilings: ▪ on WPS steel beams;
Lintels: ▪ steel and prefabricated reinforced concrete;
Roof structure: ▪ shed roof made of wood and steel, protected from underneath
suspended ceiling made of plasterboard;
Roof covering: ▪ 2 x thermally weldable felt on an OSB board;
Sheet metal flashings: ▪ made of galvanized sheet metal,
Gutters and downpipes: ▪ made of galvanized sheet metal;
Partition walls: ▪ made of small-sized ceramic elements;
Facade: ▪ thin-layer plaster on metal mesh;
Internal plasters: ▪ cement. – limestone;
Window joinery: ▪ in the front and rear elevations of the first floor - PVC windows, in the ground floor elevation and in
eastern façade – window openings made of glass blocks, roof skylights;
Door joinery:
▪ external doors - on aluminum profiles, filled with insulating glass, sliding
automatic and single-leaf
▪ interior doors between the vestibule and the staircase – on PVC profiles filled with glass
complex;
▪ anti-burglary roller shutters with electric drive for commercial premises;
▪ for service and office premises - panel doors;
▪ to the boiler room - fireproof doors;
Floors:
▪ floors on the ground floor and first floor corridors - granite tiles;
▪ service and office premises - commercial floors;
▪ social and sanitary rooms – ceramic tiles;
Internal stairs :
▪ concrete, covered with granite tiles;
Wall finishing :
▪ communication routes, decorative plasters, walls covered with granite tiles, decorative strips with
granite tiles;
▪ commercial, service and office premises - walls painted with emulsion paints;
▪ sanitary rooms – ceramic tiles up to 2.0 m high;
Insulations:
▪ roof thermal insulation – mineral wool, thickness 20 cm;
▪ thermal walls – thick polystyrene. 12 cm.
▪ moisture-proof foundations – geomembrane.
Installations:
▪ water supply from the municipal network, hot water from electric water heaters;
▪ sanitary with discharge to the municipal network,
▪ what from your own gas-powered boiler room. Floor installation on the ground floor, horizontally
panel radiators on the first floor;
▪ hydrant;
▪ gravity and mechanical ventilation;
▪ electrical, lighting, emergency lighting;
▪ smoke.


Advantages:
-possibility of adaptation for many applications, e.g. micro apartments
-great location providing access to full infrastructure
-office and commercial spaces that can be adapted to individual needs

  • Kształt działki: Nieregularny
  • Ukształtowanie działki: Płaska
  • Droga dojazdowa: Asfaltowa
  • Komunikacja: Autobus

Mapa

Patrycja Ciura

Formularz Kontaktowy

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Asari dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest PHU Ciurex Patrycja Ciura z siedzibą przy Jagiełły, 17 c, 45-920 Opole (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@pckn.pl… czytaj więcej